fbpx
  1. בשיעור השלישי בסדרת פיתוח אפליקציית חתימה דיגיטלית (SignIt) נמשיך בבניית האפליקציה באמצעות מערכת App Inventor. לאחר שיצרנו את המבנה הבסיסי ביותר של האפליקציה - מסכי הפתיחה , איסוף הפרטים והמסמך הדיגיטלי נמשיך ונפתח את האפליקציה בכדי להפוך את התהליך ליעיל ופשוט יותר עבור המשתמש. נוסיף כפתור מחיקת חתימה ושמירה של המידע בבסיס נתונים מקומי שיאפשר לנו לטעון את המידע בצורה אוטומטית בכל שימוש באפליקציה.
  2. בסרטון התשיעי בבניית אפליקציה ללימוד שפות נבנה את מסך פעילות הכתיבה. במסך זה האפליקציה משמיעה למשתמש מילה אקראית בשפה הנבחרת ותמונה מתאימה ועל המשתמש לכתוב את המילה בתיבת טקסט.
  3. בסרטון השמיני בבניית אפליקציה ללימוד שפות נבנה את מסך פעילות ההאזנה - האפליקציה משמיעה למשתמש מילה בשפה הנבחרת ועל המשתמש לבחור בתמונה הנכונה
  4. בסרטון השביעי בבניית אפליקציה ללימוד שפות נתאים את האפליקציה להצגת מספר רב של קטגוריות. נתחיל בהעלאת קבצי התמונה עבור כל פריט בפורמט PNG וניצור רשימת מילים לכל אחת מ-2 הקטגוריות הנוספות מספרים וצבעים. נשתמש בבסיס נתונים בכדי לאחסן את הקטגוריה הנבחרת ולהציג את הרשימות במסך פעילות הקריאה בהתאם.
  5. בסרטון זה , החמישי בסדרת הסרטונים לפיתוח אפליקציה ללימוד שפות , נבנה את מסך פעילות - לימוד קריאה . מבנה מסכי הפעילות דומים הן מבחינה עיצובית והן מבחינת הפעולות המתוכננות להתבצע ולכן כדי לבצע שימוש יעיל בקוד נשתמש בפרוצדורות (Procedures).
  6. בסרטון זה , הרביעי בסדרת הסרטונים לפיתוח אפליקציה ללימוד שפות , נבנה את מסך הקטגוריות . נשתמש בבסיס נתונים מסוג TinyDB בכדי לשמור את רשימת הקטגוריות במסך הפתיחה ולטעון אותה במסך הקטגוריות בכדי להציג את הקטגוריות המתאימות בתות טקסט מתחת לכל כפתור