1. בשיעור זה בקורס פיתוח משחקי מחשב באמצעות Game Maker Studio נלמד על מושג ההורשה (Inheritance). הורשה הוא מושג מרכזי בתכנות מכוון עצמים ומאפשרים לאובייקטים לרשת התנהגות (במקרה שלנו אירועים) מאובייקט אחר. פעולה זו מאפשרת לנו ליצור אובייקט בסיס אשר את התנהגותו ניתן לשכפל מבלי לכתוב שורת קוד נוספת.