fbpx
  1. בשיעור השלישי בסדרת פיתוח אפליקציית חתימה דיגיטלית (SignIt) נמשיך בבניית האפליקציה באמצעות מערכת App Inventor. לאחר שיצרנו את המבנה הבסיסי ביותר של האפליקציה - מסכי הפתיחה , איסוף הפרטים והמסמך הדיגיטלי נמשיך ונפתח את האפליקציה בכדי להפוך את התהליך ליעיל ופשוט יותר עבור המשתמש. נוסיף כפתור מחיקת חתימה ושמירה של המידע בבסיס נתונים מקומי שיאפשר לנו לטעון את המידע בצורה אוטומטית בכל שימוש באפליקציה.
  2. בשיעור השני בסדרת פיתוח אפליקציית חתימה דיגיטלית (SignIt) נמשיך בבניית האפליקציה באמצעות מערכת App Inventor. ניצור את מסך DigitalCopy - מסך המסמך ונלמד כיצד ניתן בצורה דינאמית להציג מידע שנקלט מהמשתמש ולהטמיע אותו בתוך מסמך.  נשתמש בהרחבה (Extension) למערכת App Inventor בכדי לאפשר צילום מסך וברכיב השיתוף (Sharing) בכדי לשתף את צילום המסך והודעה נלוות.
  3. הסרטון הזה הוא הראשון בסדרת פיתוח אפליקציית חתימה דיגיטלית (SignIt). בשיעור זה נלמד כיצד להשתמש במערכת App Inventor בכדי ליצור פרויקט חדש ולעצב את מסך הפתיחה (Screen1)   ומסך   איסוף נתוני המשתמש (Details). נשתמש בקוד בלוקים בכדי לעבור בין המסכים השונים , נלמד על רכיבי ממשק משתמש כמו תיבות טקסט (TextBox) וכפתורים מיוחדים לבחירה מרשימה (ListPicker)  ובחירת תאריך (DatePicker).
  4. בסרטון השני בבניית אפליקצית צייר נלמד כיצד ליצור מספר מסכים ולעבור ביניהם . נשתמש ברכיב הסליידר (Slider) בכדי לשנות את גודל המברשת , נוסיף פעולת מחיקה ושימוש במחק.
  5. בסרטון הראשון בבניית אפליקצית הצייר המתקדמת נלמד כיצד ליצור מספר מסכים ולעבור ביניהם . נשתמש ברכיב הקנווס (Canvas) המאפשר פעולות של ציור ומחוונים (Sliders) לשינוי צבע המכחול.